Bilimsel Araştırmalar ve SPSS İstatistik Analizlerinde Etik


0

En temel tanımıyla etik neyin doğru neyin yanlış olduğuna yönelik yazılı olmayan ve toplumn olarak genel kabul görmüş ifadelerdir. Etik son yıllarda bilimsel araştırmalarda önemli düzeyde dikkate alınan temel unsurlardan birisidir.

Bilimsel araştırma sürecinde etik dışı bazı uygulamalar yapılmakta olup araştırmacıların veya lisansüstü öğrencilerin bunlara özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların ilki literatür taramaya yönelik uygulamalardır. Bazı yazarlar bilimsel bir araştırma yaparken literatür tarama aşamasında önemli çalışmaları gördüğü halde görmezden gelmekte ve bu araştırmaya araştırmanın hiçbiryerinde yer vermemektedir. Bu da önemli bir etiksel durumu ortaya koymaktadır.

Bilimsel araştırmalarda etik dışı olan kavramlardan bir diğeri ise istatistik analizlerinde yapılan etik dışı uygulamalardır. Spss istatistik analizlerinde etik konusu üzerinde önemle durulması gereken kavramların başında gelir. Günümüzde bir çok araştırmacı anketleri doğrudan hedef kitleye uygulamak yerine hedef kitleden farklı gruplar üzerinde uygulamaktadır.

Hangi Tür Spss İstatistiği Kullanılacağına Karar Verilmesi Bilinmelidir

Yine anket uygulama aşamasında anketin farklı etik dışı yöntemlerle uygulandığı görülmektedir. Spss analiz aşamasında araştırmacının SPSS paket programını ve alt menülerini bilmemesi veya SPSS analizlerinde hangi istatistiği kullanacağını bilmemesi yapılan yanlış uygulamalardan bazılarıdır. #spssanalizi

Akademik araştırmalarda ve  SPSS istatistiği  ve SPSS analizlerinin doğru yapılmaması araştırmanın doğru sonuçlar vermemesine neden olmakla birlikte bu durum önemli etiksel hata ve yanlışların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Araştırmacının hangi analizlerini uygulayacağını bilmemesi veya SPSS istatistik analizleri yaparken SPSS istatistik türlerinin amaçlarını bilmemesi bu kapsamda ortaya çıkabilecek diğer etiksel durumlardır.

En kötü karar kararsızlıktan iyidir mantığı ile özellikle Gaziantep Spss Analizi konusunda ihtiyaç duyan herkesime profesyonel bağlamda bu süreçlerini en ideal şekilde yönetme fırsatı sunmaktayız.

SPSS, AMOS ve LİSREL gibi programlarda yapılan açıklayıcı faktör analizi veya doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modeli araştırmalarda önemli düzeyde istatistik danışmanlık şirketleriyle çalışmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda alanında hizmet sunan bir çok firma olmasıyla birlikte şirket olarak spss analizi alanında deneyimli bireyleri ve dinamik ve esnek yapısıyla araştırmacılara önemli istatistik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda bazı danışmanlık hizmeti sunan firmalarla istatistik analiz sürecinde adayların bazı sorunlar yaşadığı görmekteyiz.

bkz.( http://spssistatistik.net/spssamos-istatistik-veri-analizi-hizmetleri/ )

Olumsuz Durumların Akadamik Çalışmaya Yönelik Etkileri

Bu tarz olumsuz durumlar hem adayların çalışma ve akademik gelişimine yönelik motivasyonlarını hem de araştırma yapma özgüvenlerini etkilemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı nitelikli bir istatistik analizi ve SPSS programı kullanımının sağlanabilmesinde özellikli bir şekilde nitelikli ve deneyimli firmalardan yararlanılması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı SPSS istatistik Analizlerinin yapılması ve ihtiyaç olan analizlerin raporlanmasında spssistatistik.net olarak hizmet sunmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.

Amacımız nitelikli, etik değerlere uygun ve deneyimli istatistik danışmanlık ve istatistik analiz hizmetlerini tarafınıza hızlı bir şekilde sunmaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı SPSS problem çözümü ve SPSS hipotezlerinizin doğru istatistikler kullanılarak etkin bir şekilde yapılması için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Spss Analizi .Pdf Döküman indir    <—>   Spss Analizi .docx Döküman indir

Spss Analizi Ekibi Adına Kurucu

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

Gaziantep Üniversitesi


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Nefret Nefret
0
Nefret
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eğlence Eğlence
0
Eğlence
İnekce İnekce
0
İnekce
Aşk Aşk
0
Aşk
Komik Komik
0
Komik
Aman Allah'ım Aman Allah'ım
0
Aman Allah'ım
Kazanç Kazanç
0
Kazanç
admin

0 Comments