Dernek Kurulurken Gerekli Belgeler


1

2016 yılı kpss linans düzeyi sınavda sorulan bir soruyu sizlere aktardıktan sonra dernekler en az kaç kişi tarafından kurulabilir ? gerekli belgeler nelerdir gibi sorularınıza kısaca değinip konumuzu tamamlayalım.dernek-nasil-kurulur-kpss-sorusu

Soruda görüldüğü üzere Türk Hukukuna göre dernekler en az kaç kişi tarafından kurulabilir ? gibi soru yöneltilmiş cevap beklenmektedir. Bu cevabı bilebilmek için keşke daha önce bu aşağıda yazdığınız bilgileri okusaydım der gibi olduğunuzu hissettim.

Cevap olarak en az türk hukukuna  göre 7 kişinin olması yeterli olduğunu söyleyerek yazımızla sizleri baş başa bırakalım.

Dernek nasıl kurulur ? Dernek kuruluş aşamasında gerekli belgeler nedir ? Dernek için gerekli belgeler nelerdir ? işte bu sorularınıza cevap bulacağınız aşağıdaki makalemizi mutlaka okumalısınız.

Dernekler kuruluş amaçlarına göre farklılıklar göstermektedir bunu yeni dernek kuracak olanlar ve daha önce hiç bilgisi olmayanlar mutlaka dikkat etmelidirler.

Listede sırasıyla yer alan adetler ve belgeleri tamamlayan vatandaşlarımız gerekli yerlere başvurarak dernek kuruluşunu tamamlarlar.

Belgeler için aşağıda yer alan belgeleri tamamlayıp ister köyünüze ister sosyal bir amaç için dernek kurabilirsiniz.

SIRA

GEREKLİ BELGELER

ADEDİ

1

Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu
(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),

1 adet

2

Dernek kurucuları tarafında her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,

2 adet

3

Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

1 adet

4

Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

1 adet

5

Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

1 adet

6

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

1 adet

7

Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname),

1 adet

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar. Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.dernek-nasil-kurulur


Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments